Een inkijk op de werf in Maldegem

EEN INKIJK IN DE WERF IN MALDEGEM

Uitbreken bestaande verharding

Steyaertbouw stond op deze werf in voor het vernieuwen van de verhardingen.

Er werd een 80-tal m² terras en 60m² kasseien uitgebroken en vervoerd naar een nieuwe werf. Bij het uitbreken stootten we op oude riolering, die na overleg vernieuwd werd en zo ook direct voldoet aan de hedendaagse normen.Opbouw nieuwe verhardingen

Om de nieuwe verhardingen op te bouwen, werd er eerst een geotextiel geplaatst (doek dat dient om bewegingen op te vangen), waarna er een laag van 20 cm betonpuin op gegoten werd (fundering). Deze werd daarna verschillende keren aangedamd.


plaatsen blauwsteenklompjes

Deze blauwsteen klinker wordt het best aangebracht in een zandbed (stabilisé) van 10 cm dat aangedamd en afgereid werd op gewenste hoogte. Vakkundig werden deze klinkers door Steyaertbouw in wildverband geplaatst. Hierbij is het belangrijk om zeker voldoende uitzetvoegen te voorzien om de spanningen en warmte op te vangen.

Plaatsen ecoraster (honinggraat)

Dit ecoraster vraagt om een goede fundering en stevige druklaag. Als druklaag kan er gekozen worden voor pouche/porfier of stabilisé, afhankelijk van de waterdoorlaatbaarheid van de onderliggende grond. Hier werd er voor stabilisé gekozen.


opvoegen blauwsteen en grind invoeren

De blauwsteenklompjes werden ingevoegd met een hoogwaardig voegmiddel in basaltkleur. Deze kleur maakt van dit terras een mooi geheel.
Als grind kozen de eigenaars voor Comblachien 4/14.